Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij beschermen uw gegevens op basis van de relevante bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeren we u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking bij uw bezoek aan onze website.

Gebruiksgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, registreren we de volgende gegevens in een logbestand:

– Uw IP-adres, in geanonimiseerde (verkorte) vorm

– Het tijdstip van het bezoek

– De aangeroepen pagina of de naam van het aangeroepen bestand (URL)

– Statusinformatie (zoals foutcodes)

– De hoeveelheid verzonden gegevens

– Browserinformatie (de gebruikte browser, het besturingssysteem, de taalinstellingen etc.)

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden, en worden niet verstrekt aan derden. De gegevens worden na zes maanden verwijderd.

Verlenen van diensten tegen betaling

Voor het verlenen van diensten die tegen betaling worden aangeboden, vragen wij om aanvullende gegevens, zoals betaalgegevens, om uw bestelling te kunnen uitvoeren. We slaan deze gegevens op in ons systeem totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verlopen.

Contact opnemen

Wanneer u via de website of per e-mail contact met ons opneemt, worden de gegevens die u invult (naam, adres en e-mail) zes maanden bij ons opgeslagen om uw verzoek te kunnen afhandelen en om eventuele latere vragen te kunnen beantwoorden. Deze gegevens verstrekken we niet aan derden.

Cookies

In bepaalde gevallen worden er bij het gebruik van onze website zogeheten tijdelijke cookies gebruikt. Deze bevatten geen persoonsgegevens en worden na de bezoeksessie automatisch gewist wanneer u uw browser afsluit.

SSL-versleuteling

Om de veiligheid van gegevensoverdrachten te waarborgen, gebruiken we – via HTTPS – een versleutelingsprocedure conform de huidige stand van de techniek (bijvoorbeeld SSL).

Uw rechten

Overeenkomstig de AVG heeft u altijd het recht op informatie, correctie, wissing, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, herroeping en bezwaar. U kunt zich schriftelijk of per e-mail beroepen op deze rechten, via de onderstaande contactgegevens.

Wanneer u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of dat er inbreuk is gemaakt op andere rechten die u overeenkomstig de privacywetgeving heeft, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende privacyautoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Contactgegevens

U kunt ons bereiken via:

Rubimed BV
Integrale Geneeskunde-Produkten
Avenue Ceramique 223
NL – 6221KX Maastricht

Tel. +31 (6)523 767 76

E-Mail: info@rubimed.com