Privacyverklaring
Wij beschermen uw gegevens op basis van de relevante bepalingen van de Zwitserse Wet Bescherming Persoonsgegevens (DSG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (DSGVO). In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de belangrijkste aspecten van het verzamelen en verwerken van gegevens door ons bedrijf.

Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie die betrekking heeft op een specifieke of identificeerbare persoon.

Als u ons persoonsgegevens van andere personen verstrekt, zorg er dan voor dat deze personen op de hoogte zijn van deze gegevensbeschermingsverklaring en dat zij instemmen met de openbaarmaking door u.

Gebruiksgegevens
Wanneer u onze website bezoekt, slaan we de volgende gegevens op in een logbestand:

- IP-adres in geanonimiseerde (verkorte) vorm
- Tijdstip van toegang
- opgevraagde pagina of naam van het opgevraagde bestand (URL)
- statusinformatie (bijv. foutcodes)
- hoeveelheid overgedragen gegevens
- Browserinformatie (gebruikte webbrowser, besturingssysteem, taalinstelling, enz.)

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden na zes maanden gewist.

Verrichten van betaalde diensten
Voor het leveren van betaalde diensten vragen wij om aanvullende gegevens, zoals uw adres, e-mailadres en, indien van toepassing, telefoonnummer, om uw bestelling uit te kunnen voeren. Wij slaan deze gegevens op in onze systemen. Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan derden (bijv. logistieke bedrijven, banken) als dit nodig is om uw bestelling te verwerken. Als we gegevens aan derden doorgeven, houden we ons aan de wettelijke vereisten en sluiten we met name orderverwerkingscontracten of soortgelijke overeenkomsten met de respectieve ontvangers om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Contact
Als u via de website of per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (naam, adres, e-mail) door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Cookies
In bepaalde gevallen worden bij het gebruik van onze website zogenaamde tijdelijke cookies gebruikt. Deze bevatten geen persoonlijke gegevens en worden automatisch verwijderd wanneer u uw webbrowser afsluit aan het einde van de sessie.

Bescherming van uw gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en misbruik. Deze omvatten de volgende maatregelen: Encryptie, voortdurende updates van IT- en netwerkbeveiligingsoplossingen.

Om de veiligheid van je gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de modernste versleutelingsprocedures (bijv. SSL) via HTTPS.

Uw rechten
U hebt de volgende rechten binnen het kader van de op u van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving en voor zover daarin voorzien:

- het recht om ons te vragen of en welke gegevens wij over u verwerken;
- het recht om te verzoeken dat uw gegevens worden gecorrigeerd
- het recht om de verwijdering van gegevens aan te vragen;
- het recht om te verzoeken dat wij bepaalde persoonsgegevens in een algemeen gebruikt elektronisch formaat aanleveren of overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke;
- het recht om toestemming in te trekken wanneer onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming
- het recht om op verzoek meer informatie te verkrijgen die nodig is voor de uitoefening van deze rechten.

De uitoefening van de bovengenoemde rechten vereist meestal dat u uw identiteit duidelijk aantoont (bijvoorbeeld door middel van een kopie van uw identiteitskaart).

Houd er rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om de beperkingen waarin de wet voorziet af te dwingen, bijvoorbeeld als we verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren of te verwerken waarvoor we een hoger belang hebben.

Bovendien heeft elke betrokkene het recht om zijn of haar claims bij de rechtbank af te dwingen of een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming. De bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in Zwitserland is de Federal Data Protection and Information Commissioner (http://www.edoeb.admin.ch).

Contactgegevens
Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Rubimed AG, Grossmatt 3, CH-6052 Hergiswil, tenzij anders vermeld in individuele gevallen. Als u zich zorgen maakt over gegevensbescherming, kunt u deze aan ons richten via het volgende contactadres:

Postadres: Grossmatt 3, CH-6052 Hergiswil
E-mail: info@rubimed.com

Onze vertegenwoordiger in de EER volgens art. 27 DSGVO (indien vereist) is:
Naam: David Banis
Postadres: Enzianstr. 23 B, DE-82211 Herrsching
E-mail: info@rubimed.com

Wijziging
We kunnen dit privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De huidige versie die op onze website is gepubliceerd, is van toepassing. Als de gegevensbeschermingsverklaring deel uitmaakt van een overeenkomst met u, zullen wij u in het geval van een wijziging per e-mail of op een andere geschikte manier informeren over de wijziging.

Status: 31 Augustus 2023