Wat heeft de huid met de psyche te doen?

Een mooie spreuk uit de volksmond luidt:“De huid is een weerspiegeling van ziel“.

Zover, zo goed – of ook , zo slecht. Want als er zoveel verschillende huidziektes als neurodermitis, psoriasis, vitilgo of akne bestaan, moeten deze verschillende verschijnselen toch ook verschillende psychische conflicten ten gronde liggen. Daarvoor is er wetenschappelijk gezien geen eenduidig antwoord. De psychosomatische energetiek biedt een oplossing voor deze problemen.

De kern van de methode is het meten van de menselijke energievelden. Deze energie kan met het Reba-Testapparaat® op vier verschillende vlaktes gemeten worden, die grofweg voldoen aan de lichamelijke, psychische, mentale en onderbewuste toestand van een mens. Men kan met de methode ook testen in welk deel van het lichaam de energie ontbreekt – is het eerder in het hoofd, de buik of het bekken. Elk energiezentrum heeft zijn bepaalde psychische themas, die de eigenlijke energieverbruikers zijn. Bij de therapie behoren verschillende homeopatische mengsels, enerzijds voor het vegetatieve zerntrum – de “chavita” ter harmonisering van de chakras, anderzijds de “emvita” ter behandeling van het pscychische conflict, evenals “geovita” als therapieondersteuning bij aardstralen, “anxiovita” bei angsttoestanden, “neurovita” bei nerveuse belasting, “simvita” bij sympathikotone vermoeidheid en “paravita” bei uitputting.
Met het Reba-apparaat kunnen alle allopathische medicijnen, alle mineralen en aanvullende voeding op hun energetische verdraagzaamheid uitgetest worden, evenals alle voeding, om zodoende de onverdraagbare stoffen te elimineren. Men kan zwakke organen opsporen d.m.v. de “organtestset” en ze natuurgeneeskundig behandelen stevens kan men ontstoken organen opsporen en ze behandelen. Op deze manier lukt het veel beter de verborgen achtergrond van huidziekten en allergien op te sporen, en ik krijg in de praktijk steeds weer succesvolle berichten:

Geval 1:

Georg, 18 jaar, leed aan een sterke vorm van akne, ondanks vasten, omstellen van zijn voeding, antibiotica e.d. heeft hij geen succes. Bij de energietest stelde ik zeer lage vitaalwaarden vast (30% in plaats van 100% – voor een zo jonge mens een ware katastrophe, want hierdoor voelt men zich altijd uitgeput en humeurig). Oorzaak was een geopatische zone in het bereik van de borst, hals en hoofd. Ik gaf hem de raad, zijn bed een halve meter richting voeteinde te verschuiven en als toevoeging 5 weken geovita® (dagelijk 2x 12 druppels) in te nemen. Al na een week belde zijn moeder op en vertelde dat zijn akne zo goed als weg is, hij zich in het algemeen veel beter voelde, beter sliep en hij durfde weer buitenshuis met zijn vrienden te stappen.
Opmerkelijk aan dit geval is, wat hij mij niet verteld had n.l.:

  • de slaapproblemen op de aardstralenzone, aan die hij al zo gewend was, dat hij er niet eens gewag van maakte.
  • de sociale isolatie, omdat hij zich vanwege zijn huid zo schaamde.
  • zijn bedrukte stemming en uitputting, die hij niet verklaren kon.

Door de omstelling van zijn bed, had niet alleen zijn huid de mogelijk zich te regenereren, ook zijn gehele organisme had eindelijk rust en kon zo weer kracht putten voor de volgende dag. Geopatisch belastte slaapplaatsen zijn eersterangs therapieblokkaden – en ondertussen verwondert het me ook niet meer , waarom vele verstandige therapiën niet meteen aanslaan, als de therapeut zich niet gelijk aan het begin van de therapie om een goede slaapplaats bekommert.

Fall 2:

Martin, 35 jaar, leed sinds zijn achtiende aan psoriasis op zijn hoofd, die zich sinds een jaar over zijn hele lichaam uitbreidde. Hij voedde zich uitsluitend vegetarisch, ondervondt talrijke darmspoelingen en massagen, maar niets verbeterde zijn ziektebeeld. Onlangs had zijn langjarige partnerin hem verlaten, waaronder hij zeer leed. Bij het testen vond ik de volgende waarden; vitaal 80, emontioneel 50, mentaal 80 – dus een verlies aan energie op alle vlaktes, met het maximum in het zielbereik (emotioneel). Als blokkade vond ik buiten een geopathie een schimmel, een verborgen angst, een vegetatieve blokkade in de onderbuik en een psychisch conflict “angstig lichaam” . Welnu, duidelijker kon het lichaam niet protesteren – het ging in eerste instantie om de angst en de uitwerking die de stressreactie op het lichaam heeft. De huid fungeerdebij hem als afscheidingsorgaan, omdat de onderbuik, het bereik waar onze nieren en darmen zitten, onze twee belangrijkste afscheidingsorganen, vegetatief geblockeerd is.
Ik verschreef hem een schimmelmiddel, Anxiovita®, Chavita 2® en Emvita 6® en sloeg hem voor zijn bed om te stellen( zijn bed bevond zich n.l. op een stoorveld). Twee maanden later kwam hij ter kontrole, en berichtte, dat zijn huid zich verbeterd had en dat hij beter doorsliep (ook dit had bij zijn eerste bezoek niet verteld), de spijsvertering ging beter en ook psychisch had hij meer kracht. Zijn waarden waren nu, vitaal 100, emotioneel 100, mentaal 100 – en het verrastte me dat ik geen enkele blockade mmer vond. Op de diepere psychische vlakte kon ik weliswaar een levensthema testen, welke met “shock, verstijving en diepgevroren gevoelens” te maken had – en daarmee kon hij veel beginnen. Shock zet zich energetisch altijd vegetatief in halsbereik vast – zodoende het gezegde: “Het woord blijft hem in de keel hangen……” In halsbereik bevindt zich ook de schildklier, die voor de snelheid van de stofwisseling van betekenis is. Dit verklaarde wat de achtergrond was voor de gordelroos – een stofwisselingzwakte van de schildklier, verknoopt met een verstopte psychische shock. De huidproblemen bij Martin namen in de daarop volgende maanden gedurende het innemen van Chavita 5® en Emvita 17® bijna volledig af. Ter ondersteuning nam hij een middel voor de lever, om zijn innerlijke “Chemische fabriek” te versterken. Tegelijkertijd veranderde hij zijn “koppige” voedselregime, en begon op zijn spontane gevoelens te letten. Hij werd makkelijker en werkte niet meer zo krampachtig. Hij verzoende zich weer met zijn partner, en ik vermoedde, dat zij de “nieuwe” Martin met net zoveel enthousiasme beleefde als ik.