Symptomenleer van de emotiemiddelen in de patiëntentaal

(als uitgangspunt voor een beknopte psychotherapie en bespreking van de conflictinhoud)
volgens Dr. med. Ulrike Banis

Emvita 1
Je voelt je minderwaardig -je denkt niet goed genoeg te zijn.

Emvita 2
Je kan je gedachten niet op een rijtje krijgen, je voelt je als een blad in de wind, zonder vaste wortels.

Emvita 3
Je voelt je te zwak om de uitdagingen van het leven tegemoet te treden.

Emvita 4
Je bent buitengewoon streng tegen jezelf en je vindt het moeilijk je eigen gevoelens waar te nemen.

Emvita 5
Je voelt je nerveus en opgewonden, een gevoel van grote onrust in je buik.

Emvita 6
Je hebt het gevoel, dat je geen innerlijke kracht meer bezit, je lichaam reageert angstig, terwijl je hoofd graag sterk zou willen zijn.

Emvita 7
Je doet je sterker voor dan je bent en je vindt je innerlijke rustpunt niet. Je gaat vaak tegen de draad in en je denkt heel belangrijk te zijn.

Emvita 8
Je voelt je alleen en zonder contact met andere mensen en tot het leven, je onderneemt echter niets om daarin verandering te brengen.

Emvita 9
Je bent boos en je ergert je, je probeert je echter te beheersen.

Emvita 10
Je bent met dat wat je hebt, niet tevreden. Je voelt je beter dan anderen en meent derhalve recht te hebben op meer.

Emvita 11
Je voelt je gefrustreerd en in je welzijn bedrogen, je voelt je eigen verlangen naar iets.

Emvita 12
Je voelt je door je plichten verpletterd, alles is teveel.

Emvita 13
Je denkt over bepaalde teleurstellingen niet heen te komen en trekt je in jezelf terug.

Emvita 14
Je voelt je opgesloten en ziet geen uitweg meer.

Emvita 15
Je leeft met een groot verdriet, iets dat je zeer “aan het hart ging”. Angst blokkeert je leven.

Emvita 16
Je denkt dat je over vreselijke dingen uit het verleden niet heen kunt komen, omdat ze steeds weer naar boven komen en je beangstigen.

Emvita 17
Je voelt je uitgehold, als een “zombie”, alle gevoelens zijn na een shockervaring verstard.

Emvita 18
Je voelt je onbegrepen en alsof niemand je hoort, je vindt het moeilijk je eigen mening te zeggen.

Emvita 19
Je blijft weifelen en hebt niet de moed je eigen weg te gaan.

Emvita 20
Je bent bang je naar anderen toe te openen, je vindt het moeilijk jezelf en anderen juist in te schatten.

Emvita 21
Je voelt je innerlijk opgejaagd, het lichaam vindt geen rust, de zenuwen staan onder hoogspanning en veroorzaken pijn (neuralgiemiddel).

Emvita 22
Je piekert voortdurend over allerlei problemen, het hoofd komt niet tot rust.

Emvita 23
Je voelt je opgesloten in gespannenheid en je kunt noch lichamelijk noch geestelijk tot ontspanning komen.

Emvita 24
Je voelt je vreugdeloos, je ervaart het eigen lichaam als een pijnlijke last, alles doet pijn.

Emvita 25
Je gelooft niet in het goede en schermt jezelf helemaal af.

Emvita 26
Je plaatst materiële zaken in het middelpunt van je leven, je meent met geweld te moeten vechten voor je eigen overleven.

Emvita 27
Je wilt de realiteit niet zien en erkennen en je leeft in een droomwereld.

Emvita 28
Je denkt dat je eigen ideeën altijd de juiste zijn, ook al brengen ze iemand duidelijk schade toe of zijn ze achterhaald .


Positieve affirmaties voor het oplossen van de conflicten bij de emotiemiddelen
(als uitgangspunt voor een beknopte psychotherapie en bespreking van de conflictinhoud)

Emvita 1: Ik bezit alle talenten en vaardigheden, die ik nodig heb om mijn levenstaak te volbrengen.

Emvita 2: Ik richt al mijn impulsen op een geordende wijze in de richting van mijn levensdoel en blijf daarin volharden.

Emvita 3: Ik sta stevig geworteld in het leven en groei met iedere opgave.

Emvita 4: Ik ga liefdevol en zorgzaam om met mijzelf, met mijn lichaam en met mijn gevoelens.

Emvita 5: Ik kan rustig en gelaten blijven, in de zekere overtuiging dat alles op de juiste tijd komt.

Emvita 6: Ik weet, dat mijn lichaam over eigen innerlijke wijsheid beschikt, waarin ik me geborgen weet.

Emvita 7: Ik ken mijn sterke en mijn zwakke kanten en leer ze te accepteren.

Emvita 8: Ik weet dat ik een deel van het geheel ben. Ik ervaar en geniet van het leven met volle teugen.

Emvita 9: Ik leer steeds beter alleen dàn ja te zeggen, als ik het ook werkelijk meen. Ik erger me niet, maar zet mijn onvrede constructief om.

Emvita 10: Ik ben dankbaar voor dat wat ik heb en ben.

Emvita 11: Ik doe mezelf goed en houd een waakzaam oog op mijn behoeften.

Emvita 12: Ik vertrouw erop, dat mij bij iedere nieuwe taak ook nieuwe krachten toekomen.

Emvita 13: Ik schrijd vol openheid en vertrouwen over mijn levenspad.

Emvita 14: Ik beschouw hindernissen en moeilijkheden als impulsen om te groeien en houd ogen en hart geopend voor nieuwe wegen.

Emvita 15: Ik vervolg mijn weg ook door angst en verdriet heen. Ik weet dat ze tot het leven behoren, laat me er echter niet door tegenhouden.

Emvita 16: Ik luister naar mijn hart, naar de stem van de liefde, het licht en de helderheid.

Emvita 17: Ik ervaar mijn levenskracht ook in moeilijke tijden.

Emvita 18: Ik geef mijn innerlijke stem de ruimte om zich te laten horen.

Emvita 19: Ik ontwikkel mijn gevoel voor wat mij goed doet en verwezenlijk dat ook.

Emvita 20: Ik ga graag met mensen om, omdat ze mijn ontwikkeling aanvullen en verrijken.

Emvita 21: Ik ken mijn kracht en ga er op een wijze manier mee om, zodat mijn lichaam en mijn ziel in harmonie blijven.

Emvita 22: Ik blijf rustig in mijn middel- en zwaartepunt, omdat ik weet dat ik van daaruit mijn kracht het beste tot ontwikkeling kan brengen.

Emvita 23: Ik kan loslaten en ontspannen, daaruit put ik nieuwe kracht.

Emvita 24: Ik waardeer mijn lichaam en verheug me over zijn signalen, die mijn ziel de juiste richting aangeven.

Emvita 25: Ik ken mijn doel en vertrouw erop, dat ik op een goede wijze daar naar toe geleid word.

Emvita 26: Ik ben dankbaar voor de materiële goederen in mijn leven en gebruik ze op een verstandige manier als hulpmiddelen op mijn weg.

Emvita 27: Ik zie de werkelijkheid met open ogen en blijf waakzaam en doelgericht.

Emvita 28: Ik richt mijn denken en handelen naar een hogere wijsheid en plaats mijn ego in haar dienst.