Geopathieën

Dr.Ulrike Banis

Geopathische belastingen vormen in de dagelijkse praktijk een veel voorkomend probleem. Alhoewel een probleem waaraan in de meeste gevallen helemaal niet gedacht wordt en dat nog minder vaak consequent behandeld wordt.
Daarbij is, volgens uitspraak van integere therapeuten, ieder tiende tot ieder vijfde bed matig tot zeer zwaar geopathische belast. Door het toenemende volstoppen van onze woonruimtes met tv’s, computers, handy’s, magnetrons, etc., zal het aantal stoorbronnen verder oplopen, omdat “elektrosmog” de terrestrische belastingen nog verder versterkt en verergert. Iemand, die gedurende een langere periode (van enkele weken bij heel gevoelige mensen, tot meerdere jaren bij meer robuuste naturen) zijn slaap- of werkplaats boven een geopathische stoorzone heeft, zal met grote zekerheid vegetatieve regulatiestoornissen krijgen, omdat de specifieke geopathische straling de celcommunicatie kan verstoren.

De belangrijkste symptomen van een geopathische belasting zijn:

onrustige, verbrokkelde slaap vegetatieve symptomen
inslaapstoornissen myogelosen
nachtmerries depressies
steeds uit bed willen angsten van onduidelijke genese
uit-bed-vallen bij kinderen hormoonstoornissen
moeheid bij het ontwaken steriliteit
abnormaal snel moe frequente miskramen
algehele ondefinieerbare malaise concentratieproblemen
chronisch verloop van aandoeningen leerstoornissen
therapieresistentie van aandoeningen vele carcinoma
reumatische aandoeningen migraine
hartritmestoornissen

Wij adviseren om -indien Geovita® zou aanspreken in de test- de patiënt het medicament gedurende drie weken bij wijze van proef toe te dienen, in een dosering van twee maal daags 12 druppels.
Voelt de patiënt zich daarop niet beter, vormt de geopathie niet het hoofdprobleem, resp. niet de belangrijkste oorzaak van zijn klachten (echter absoluut een belangrijk onderdeel!).

Dan moet er verder gezocht worden!

Voelt de patiënt zich wel beter, zou nu de sanering van de geopathie moeten volgen.

Daartoe zou na onderzoek door een betrouwbare wichelroedeloper (in geen geval dus iemand die een zogenaamde “afschermmethode” propageert of verkoopt -van dergelijke mensen zou men principieel afstand moeten nemen!!) het bed verplaatst moeten worden, in combinatie met de volgende eenvoudige slaaphygiënische maatregelen:

– het verwijderen van TV, computer en radiowekker uit de slaapkamer
– het verwijderen van alle spiegels uit de slaapkamer (reflectie en versterking van alle soorten straling)
– het uitschakelen van alle stroomzekeringen voor de slaapkamer ‘s nachts of
– de installatie van een netvrijschakelaar
– het verwijderen van alle elektrostatisch oplaadbare voorwerpen (knuffeldieren, tapijten, etc.)
– het verwijderen van metaal (spiraalmatras, springveren matras, gordijnringen)

Bij kinderen is de impregnatie met de geopathische informatie na ca. 4 weken verdwenen. De volgende test na de bedverplaatsing kan dus vanaf deze periode plaatsvinden.

Bij volwassenen duurt het wissen van deze informatie, afhankelijk van de leeftijd en klachten, tussen de zes en twaalf weken. Gedurende die tijd zou men Geovita® moeten blijven toedienen om dit proces van het wissen van de schadelijke trillingen, afkomstig van de slaapplaats, te versnellen.

Bij carcinoompatiënten zou de bedverplaatsing zo snel mogelijk, aanvullend op de operatie, bestraling of chemotherapie, moeten plaatsvinden, dus dan als het systeem nog in staat is om te reageren. Het reactievermogen van het systeem is eenvoudig met de Reba-test na te gaan. Zolang een patiënt vitale en emotionele waarden van meer dan 40% heeft, is het systeem nog in staat te reguleren.

Bij ver gevorderde carcinoma of in de terminale fase is het niet verstandig meer om het bed te verplaatsen, dit kan het proces zelfs versnellen (vitaliteitswaarden in de Reba-test dan meestal onder de 20%!).

Volgens onze ervaringen hebben biologische kankertherapieën duidelijk minder resultaat als er geen slaapplaatssanering aan vooraf is gegaan. De effecten sijpelen letterlijk weg en zijn niet eens in staat de schadelijke invloeden van iedere verdere geopathisch belaste nacht te compenseren. Zelfs de vermaarde chirurg Sauerbruch adviseerde zijn kankerpatiënten om na thuiskomst uit het ziekenhuis niet verder op hun gebruikelijke plek te slapen. Tegenwoordig is dergelijke kennis helaas geheel verloren gegaan en wordt door ignoranten soms zelfs als “charlatanerie” afgedaan.

Als u zichzelf en uw patiënten frustratie wil besparen, stuurt u dan bij de patiënt meteen na zijn ziekenhuisverblijf een goede wichelroedeloper langs en aansluitend start u met uw eigen therapie, dan is een belangrijke therapieblokkade tenminste al uit de weg geruimd.

Bij alle chronische of therapieresistente aandoeningen moet men als therapeut aan de mogelijkheid van een geopathische belasting denken, eveneens in alle gevallen, waarin een normaliter probate biologische therapie als acupunctuur, neuraaltherapie, darmsanering niet de gewenste resultaten oplevert.
Geopathie en secundaire steriliteit

Hetzelfde geldt voor alle gevallen van steriliteit, vooral van secundaire steriliteit. Daarbij heeft de vrouw immers reeds bewezen, dat ze samen met haar partner in staat is zwanger te geraken en een kind te krijgen. Dan zijn invasieve methoden vooralsnog niet op hun plaats. Niet alleen omdat ze duur en belastend zijn, bovendien beweer ik dat ze volkomen overbodig zijn. Vraagt u in plaats daarvan of ze sinds de laatste zwangerschap verhuisd is, of ze sindsdien slechter slaapt of dat ze nieuwe ziektesymptomen vertoont. Test u dan kinesiologisch even op geopathische belasting -een moeite van pakweg één minuut!-, adviseren haar bij een positief testresultaat een goede wichelroedeloper en kunnen dan met een goed geweten eerst maar eens een paar weken afwachten. Volgens mijn praktijkervaring zetten de meeste zwangerschappen dan in binnen een half jaar ná de bedverplaatsing, incidenteel kan het tot twee jaar duren, in geen enkel door mij behandeld geval was echter nog enige verdere therapie noodzakelijk. Mogelijk vindt u deze afwachtende houding onaangenaam, ofwel is de patiënte heel ongeduldig of wantrouwig t.o.v. wichelroedelopers, dan is er nog een alternatief.