Eerste informatie over een nieuwe natuurgenezingsmethode

Aan: Patiënten en geinteresseerde Vakmensen
Van: Dr.med.Reimar Banis, Facharzt für Allgemeinmedizin/ Naturheilverfahren, Heilpraktiker
Datum: 13.2.2000
Betrefft: Eerste informatie over een nieuwe natuurgenezingsmethode

Wat is de „Psychosomatische Energetik“?

De naam van de methode betekend, dat de drie delen, de ziel (psyche), lichaam (soma) en de fijngevoelige energie (energetik) harmonisch moeten samenwerken, om onze gezondheid optimaal in stand te kunnen houden. De zogenaamde geneeskundigen bekommerd zich overwegend om het lichaam, de psychotherapeuten om de ziel en de natuurgeneeskunde zoals akupunktuur, homeopatie, reiki etc. om de energie, maar een methode die alle drie delen van de mens zinvol behandeld, daarover bestaat tot nu toe weinige inzicht.

Hoe ontstond deze nieuwe geneesmethode?

Als algemeen arts in een grote gemeenschapspraktijk, welke ik samen met mijn vrouw leidde, had ik met zeer veel patiënten te doen, die te kampen hadden met psychische storingen en chronisch onbehagen. Alhoewel we ons als artsen grote moeite gaven, konden we vele patiënten niet voldoende behulpzaam zijn. Door intensieve onderzoekingen ontdekten we dat psychische conflicten – die in het energiesysteem opgeslagen worden – de hoofdoorzaak van het leed van onze patiënten was. Daarbij kwamen nog energetische lichamelijke storingen door aardstralen en energieblockaden (storingen bij de functie van de chakras), die voorheen niet ontdekt waren.

Hoe functioneerd de „Psychosomatische Energetik“?

Op welk energie-niveau verliest de patient zijn energie? Als artsen moeten we allereerst een diagnose vaststellen, om met de juiste therapie te beginnen. Met een nieuwe ontwikkeling, het Rebatestapparaat, waarmee men met de precies doseerbare sterkte, fijne elektromagnetische impulsen in het bereik van de vier hersenfrequenties uitzendt, konden we voor het eerst de vier belangrijkste energie-niveaus van de menselijke aura meten. Deze vier energie-niveaus staan volgens onze ontdekkingen in exacte verhouding tot de bekende vier hersenfrequenties, de EEG (meten van hersentromen). Met deze meting – die maar een paar minuten duurt en de patiënt niet belast – kan men de patiënt precies vertellen, op welk energie-niveau hij hoeveel levenskracht verloren heeft. Om de meting zichtbaar te maken, maken wij als therapeut gebruik van een willekeurige fijngevoelige diagnosemethode (kinesiologie, elektroakupunktuur, wichelroedelopen) en nemen zo waar bij welke instelling van het apparaat, de patiënt reageerd.

Waardoor ontstaat het energieverlies? Door het nieuw ontwikkelde homeopatische mengsel (Geovita) controleren we of het energieverlies van de patiënt door een geopatie veroorzaakt wordt. Wij kunnen uit ervaring al na deze meting precies herkennen, waar de plaatsen in het lichaam zijn die hoofdzakelijk door aardstralen belast zijn en welke energieniveaus van de aura daardoor het meest verstoord worden. Daarna controleren we met de speciale homeopatische mengsels (Chavita) welke van de 7 energie-centrums (Chakras) verstoord is. Omdat het voor onze goede gezondheid verantwoordelijke autonome, vegetatieve zenuwstelsel zo nauw met de chakra-functie tesamen hangt, helderd deze onderzoeking ons op en verklaart bovendien op logische wijze de bezwaren van de patiënt. Meestal zijn de verborgen psychische conflicten de eigenlijke oorzaak van deze chakra-storing. Wat voor psychische conflicten bestaan er? Uit ervaring bestaan er 28 psychische hoofdconflicten, die samenhangen met verschillende themas als, hulpeloos, onrustig en gevoelloos. Daarbij moet men zich strikt aan de regels houden, dat een bepaald conflict enkel en alleen in één enkele chakra te vinden is. Bovendien hebben we tot nu toe bij duizenden psychosomatisch verstoorde patiënten, niet één gevonden die niet op één van de 28 “emotiemiddelen” (Emvita) reageerde. Daarbij zal het conflictthema, natuurlijk afhankelijk van het geval, verschillend heftig en individueel betoond zijn, zodat verschillende zaartepunten en variërende psychosomatische storingen logisch zijn. Wij vinden het zeer belangrijk, dat we met het zogenaamde Reba-Testapparaat en speciale ampullen, voor het eerst in de geschiedenis de mogelijkheid hebben, de heftigheid en de hoeveelheid energie van psychische conflicte, regelmatig te testen. Dat verschaft ons belangrijke aanknopingspunten – over de emotionele lading van het conflict, het zich ervan bewust worden en de snelheid van het genezingsproces.

Hoe kunnen psychische conflicten behandeld worden? Uit onze onderzoekingen blijkt dat psychische conflicten zogenaamde informatiedrager zijn, die in het energiesysteem gedeponeerd en verkapselt worden. Als energieparasieten voeden deze conflicten zich met onze levenskracht. Door hun innerlijke intelligentie en hun emotionele boodschappen veranderen ze onze gedachtengang en onze gevoelens. Men kan dit vergelijken met een computervirus, die de software beschadigd. Met de meeste energietherapiën – zoals bachbloemen, homeopatie, akupunktuur – worden zulke conflicten niet intensief genoeg behandeld. Vele patiënten verwerpen ook de psychosomatische therapiën. Juist voor zulke patiënten, alsook voor kinderen, is deze therapie zeer geschikt. Met de reeds vermelde homeopatische “emotiemiddelen” (Emvita) – een speciaal mengsel van bepaalde homeopatica met hoog- en hoogstpotenties – zijn voor het eerst homeopatische complexmiddelen voor zulke probleemgevallen verkrijgbaar. Wij beschrijven dit als “psychotherapie met druppeltjes” en nemen waar, dat de meeste conflicten na 4-6 weken duidelijk verbeterd en vaak al genezen zijn. Bij ergere verstoringen kan de behandeling ook vele maanden langer duren. Een ondersteuning door psychotherapie, allopathische medicijnen en vele andere maatregelen kan het succes van de therapie positief beïnvloeden.

Hoe kan ik meer over de therapie te weten komen en me laten behandelen? Dr. med. Ulrike Banis’ boek, “Praxis der Psychosomatische Energetik” is een boek dat ook voor een leek goed te lezen is. Daarin wordt uitvoerig aan de hand van gevallen uit de praktijk de methode voorgesteld. Uitvoerige informatie vind U ook in het leerboek der “psychosomatische Energetik” van Dr. med. Reimar Banis, over de nieuwe methode (beide boeken zijn in de Co’med-Verlag/Sulzbach-Taunus verkrijgbaar). Op de internetzijde van de Rubimed AG www.rubimed.com zijn verdere informaties te vinden. Daar vindt U ook een uitvoerige therapeutenlijst. Deze lijst kan ook aangevraagd worden indien U ons een gefrankeerde Din A4 envelop stuurt.